Festiwal „Konfrontacje kultur”

„Konfrontacje kultur” to innowacyjny na skalę ogólnopolską projekt realizowany przez Bibliotekę
Centrum Kultury w Piekoszowie, który polegać będzie na organizacji festiwalu, podczas którego
widzowie będą mogli zobaczyć konfrontacje z 6 dziedzin: muzyki, malarstwa, fotografii, tańca,
literatury i aktorstwa. Co więcej, widzowie będą oceniać występy – zwycięzcy poszczególnych
konfrontacji wezmą udział w koncercie finałowym, podczas którego wręczone zostanie Grand Prix
Festiwalu dla wybranego laureata.

Ważne jest to, że zapraszać będziemy artystów, których działania wyróżniają się wysoką wartością
artystyczną oraz takich, którzy prezentują lub kultywują dziedzictwo naszego kraju. Założeniem
Festiwalu Konfrontacji Kultur jest konfrontowanie sfer kultury, które wydawałyby się nie do
porównania.

Odbiorcy będą mieli możliwość głosowania na najbliższą swoim zainteresowaniom dziedzinę kultury.
Dzięki temu dowiemy się jakie tendencje kulturalne posiada społeczeństwo, co z kolei będzie
pomocne przy przygotowaniu oferty kulturalnej BCK.

Festiwal odbędzie się w dniach 24-27 października 2019 roku na terenie Piekoszowa.