O Festiwalu

Idea organizacji Festiwalu Konfrontacje Kultur powstała w 2019 roku, kiedy to Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019. 

Głównym założeniem Festiwalu jest konfrontacja różnych dziedzin kultury – muzyki, literatury, malarstwa, fotografii, teatru czy tańca. Każdy z czterech dni Festiwalu to inna dziedzina. Publiczność – poprzez głosowanie online oraz podczas wydarzeń – wybiera tę, z którą najlepiej się utożsamia, która jest jej najbliższa. Artysta, który zdobędzie największą liczbę głosów, otrzymuje Nagrodę Grand Prix Festiwalu.

W Festiwalu Konfrontacje Kultur chodzi również o to, by mieszkańcy nie tylko miast, ale i mniejszych miejscowości mogli uczestniczyć w inicjatywach kulturalnych na szeroką skalę i na wysokim poziomie.